Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmeldinger for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. For mer informasjon om basen, se her.


Vis år:
Klikk på lenker under for tilgang til utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. Merk av "Vis alle" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Emner Se evaluering
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2 Vår 2017
ENG114 Engelsk grammatikk I Vår 2017
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi Vår 2017
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2017
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2017
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2017
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2017
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk Vår 2017
GRE103 Gresk: Attisk prosa Høst 2017
JAP205 Japansk språk 3 Høst 2017
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Vår 2017
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Vår 2017
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Vår 2017
KUVI304 Kulturvitenskap: Kvalitativ metode og forskningsetikk Vår 2017
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2017
NOLI212 Nordisk: Litterært fordypningsemne D Vår 2017
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2017
NOLI251 Nordisk: Litterært fordypningsemne A Vår 2017
NOLI312 Nordisk: Litterært masteremne D Vår 2017
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A Vår 2017
NOLISP302 Nordisk: Prosjektutvikling Vår 2017
NOLISP303 Nordisk: Individuelt særemne Vår 2017
NORAN101 Norsk språk som andrespråk Vår 2017
NORAN250 Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgave Vår 2017
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning Vår 2017
NOSP102 Nordisk: Moderne språk Vår 2017
NOSP210 Nordisk: Språkbruksanalyse Vår 2017
NOSP250 Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgave Vår 2017
NOSP250-L Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgave Vår 2017
NOSP310 Nordisk: Språkbruksanalyse Vår 2017
RUS111 Russisk grammatikk (1) og skriftlig russisk (1) Vår 2017
RUS112 Russisk kultur, tekst og tale Vår 2017
RUS304 Fordypning i russisk litteraturvitenskap Vår 2017
SAS1 Norwegian Language - Scandinavian Area Studies Vår 2017
SAS2B Scandinavian Literature - 20th Century - Scandinavian Area Studies Vår 2017

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2017 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling