Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmeldinger for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. For mer informasjon om basen, se her.


Vis år:
Klikk på lenker under for tilgang til utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. Merk av "Vis alle" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Emner Se evaluering
DIDAENG1 Engelskdidaktikk 1 Høst 2017
DIDAENG2 Engelskdidaktikk 2 Vår 2017
DIDASPA1 Spanskdidaktikk 1 Høst 2017
ENG114 Engelsk grammatikk I Vår 2017
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi Vår 2017
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur Høst 2017
ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2017
ENG223 Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2017
ENG223L Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk Vår 2017
ENG261 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: språkhistorie Vår 2017
ENG263 Semesteroppgave i engelsk lingvistikk: moderne engelsk Vår 2017
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen Høst 2017
GRE103 Gresk: Attisk prosa Høst 2017
ISL103 Islandsk grammatikk og fonetikk Høst 2017
JAP120 Japansk språk 2 Høst 2017
JAP205 Japansk språk 3 Høst 2017
KIN100 Kultur, historie, samfunn og språk i Kina Høst 2017
KUN311 Kunsthistorie: prosjektforberedelse og oppfølging Høst 2017
KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden Vår 2017
KUVI104 Fortelling og fortolkning fra folkeeventyr til Facebook Høst 2017
KUVI106 Kjønn, seksualitet, kultur Vår 2017
KUVI250 Bacheloroppgave i kulturvitenskap Vår 2017
KUVI301 Teoretiske perspektiver i kulturvitenskap Høst 2017
KUVI304 Kulturvitenskap: Kvalitativ metode og forskningsetikk Vår 2017
LING111 Syntaks Høst 2017
MUSE620 Å forske i og på museum Høst 2017
NODI101 Nordisk fagdidaktikk Høst 2017
NODI201 Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning Vår 2017
NOFI107 Norrøn litteratur og kultur Høst 2017
NOFI108 Unormaliserte norrøne tekster Høst 2017
NOFI109 Norrøn diktning Høst 2017
NOFI110 Norrøn skriftkultur Høst 2017
NOFI210 Norrøn filologi særemne Høst 2017
NOFI210 Norrøn filologi særemne Vår 2017
NOFI250 Norrøn filologi bacheloroppgave Høst 2017
NOFI304 Norrøn filologi spesialisert emne IV Høst 2017
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2017
NOLI212 Nordisk: Litterært fordypningsemne D Vår 2017
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2017
NOLI251 Nordisk: Litterært fordypningsemne A Vår 2017
NOLI312 Nordisk: Litterært masteremne D Vår 2017
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A Vår 2017
NOLISP302 Nordisk: Prosjektutvikling Vår 2017
NOLISP302 Nordisk: Prosjektutvikling Høst 2017
NOLISP303 Nordisk: Individuelt særemne Vår 2017
NORAN101 Norsk språk som andrespråk Vår 2017
NORAN250 Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgave Vår 2017
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning Vår 2017
NORMAU643 Norsk fagdidaktikk for master i undervisning Høst 2017
NORMAU651 Fellesemne: Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling Høst 2017
NORSK623 Norsk 2, modul A. Nordisk språk 2: Språkhistorie og talemål Høst 2017
NOSP102 Nordisk: Moderne språk Vår 2017
NOSP103 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2017
NOSP103-L Nordisk: Språkhistorie og talemål for integrert lektorutdanning Høst 2017
NOSP210 Nordisk: Språkbruksanalyse Vår 2017
NOSP225 Nordisk: Grammatikk og semantikk Høst 2017
NOSP250 Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgave Vår 2017
NOSP250-L Nordisk: Språkbruksanalyse med bacheloroppgave Vår 2017
NOSP255 Nordisk: Grammatikk og semantikk med bacheloroppgave Høst 2017
NOSP310 Nordisk: Språkbruksanalyse Vår 2017
NOSP325 Nordisk: Grammatikk og semantikk Høst 2017
RUS111 Russisk grammatikk (1) og skriftlig russisk (1) Vår 2017
RUS112 Russisk kultur, tekst og tale Vår 2017
RUS113 Russisk grammatikk (2) og Skriftlig russisk (2) Høst 2017
RUS304 Fordypning i russisk litteraturvitenskap Vår 2017
SAS1 Norwegian Language - Scandinavian Area Studies Vår 2017
SAS2B Scandinavian Literature - 20th Century - Scandinavian Area Studies Vår 2017
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1 Høst 2017
SPANDI111 Fagdidaktikk i spansk for lektorutdanningen 3 Høst 2017
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika Høst 2017
SPLA311 Teori og metode i spansk lingvistikk Høst 2017
SPLA313 Teori og metode i latinamerikansk historie og kulturkunnskap Høst 2017
TSAK319 Masteremne i tysk språkvitenskap (SAK) Høst 2017
TYS100 Introduksjon til tyskstudiet Høst 2017
TYS113 Grunnemne i tysk språk II Høst 2017
TYS123 Grunnemne i tysk språk II for lærerstudenter Høst 2017
TYS307 Tysk språk og litteraturvitenskap Høst 2017

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2018 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling