Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmeldinger for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. For mer informasjon om basen, se her.


Vis år:
Klikk på lenker under for tilgang til utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. Merk av "Vis alle" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Emner Se evaluering
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk Vår 2017
BIF100 Innføring i fiskehelse og havbruk Høst 2017
BIO201 Økologi Vår 2017
BIO250 Palaeoøkologi Høst 2017
BIO301 Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi Vår 2017
ENERGI101 Introduksjon til energikilder og forbruk Høst 2017
ENERGI200 Energiressurser og -forbruk Høst 2017
FARM131 Organisk syntese og analyse Høst 2017
GEOV111 Geofysiske metoder Vår 2017
GEOV231 Maringeologisk felt- og laboratoriekurs Vår 2017
GEOV272 Seismisk tolkning Vår 2017
GEOV301 Geostatistikk Vår 2017
GEOV322 Masterekskursjon i kvartærgeologi Vår 2017
GEOV326 Kvartære miljø, prosesser og utviklinga Vår 2017
GEOV331 Utvalgte emner i paleoseanografi Vår 2017
GEOV352 Petroleumsgeologiske feltmetoder Vår 2017
GEOV360 Sedimentologi og facies-analyse Vår 2017
GEOV367 Geologisk prosessforståelse: Anvendelse i hydrokarbonleting og CO2 lagring Vår 2017
HTEK101 Introduksjon til havmiljø Høst 2017
INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) Høst 2017
INF101 Videregående programmering (Programmering 2) Vår 2017
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering Høst 2017
INF109 Dataprogrammering for naturvitenskap Vår 2017
INF109 Dataprogrammering for naturvitenskap Høst 2017
INF112 Systemkonstruksjon Vår 2017
INF122 Funksjonell programmering Høst 2017
INF142 Datanett Vår 2017
INF143 Sikkerhet i distribuerte systemer Høst 2017
INF144 Informasjonsteori Vår 2017
INF170 Modellering og optimering Høst 2017
INF214 Multiprogrammering Høst 2017
INF222 Programmeringsspråk Vår 2017
INF226 Programvaresikkerhet Høst 2017
INF227 Innføring i logikk Vår 2017
INF234 Algoritmer Høst 2017
INF236 Parallell programmering Vår 2017
INF240 Grunnleggende koder Høst 2017
INF246 Informasjonsnettverk Vår 2017
INF247 Kryptologi Vår 2017
INF250 Dataorientert visuell beregning Vår 2017
INF251 Grafisk databehandling Høst 2017
INF270 Lineær programmering Høst 2017
INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse Vår 2017
INF283 Innføring i maskinlæring Høst 2017
INF285 Genomikk og transkriptomikk Høst 2017
INF334 Videregående algoritmeteknikker Høst 2017
INF339 Utvalgte emner i algoritmer og kompleksitet Høst 2017
KJEM131 Organisk syntese og analyse Høst 2017
KJEM210 Kjemisk termodynamikk Høst 2017
KJEM221 Grunnleggende kvantemekanikk Høst 2017
MAT101 Brukerkurs i matematikk I Høst 2017
MAT101 Brukerkurs i matematikk I Vår 2017
MAT102 Brukerkurs i matematikk II Vår 2017
MAT111 Grunnkurs i matematikk I Høst 2017
MAT112 Grunnkurs i matematikk II Vår 2017
MAT121 Lineær algebra Vår 2017
MAT131 Differensiallikninger I Vår 2017
MAT211 Reell analyse Høst 2017
MAT212 Funksjoner av flere variable Høst 2017
MAT213 Komplekse funksjoner Vår 2017
MAT215 Mål- og integralteori Vår 2017
MAT220 Algebra Vår 2017
MAT221 Diskret matematikk Høst 2017
MAT234 Partielle differensiallikninger Høst 2017
MAT252 Kontinuumsmekanikk Vår 2017
MAT330 Utvalgte emner i anvendt og beregningsorientert matematikk Høst 2017
MAT360 Endelig-element-metoden og områdedekomponering Høst 2017
MATDID210 Matematikkdidaktikk 1 Høst 2017
MATDID210-P Matematikkdidaktikk 1 Høst 2017
MNF130 Diskrete strukturer Vår 2017
MOL100 Innføring i molekylærbiologi Vår 2017
MTEK100 Medisinsk teknologi i praksis Høst 2017
NATDID210-P Læring i naturfagene Høst 2017
PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk Vår 2017
PTEK213 Reservoarteknikk II Høst 2017
STAT101 Elementær statistikk Høst 2017
STAT110 Grunnkurs i statistikk Høst 2017
STAT111 Statistiske metoder Vår 2017
STAT201 Generaliserte lineære modeller Høst 2017

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2018 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling