Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmeldinger for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. For mer informasjon om basen, se her.


Vis år:
Klikk på lenker under for tilgang til utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. Merk av "Vis alle" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Emner Se evaluering
BMED320 Metoder i medisinsk cellebiologi Høst 2017
BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi Høst 2017
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2017
BMED331 Tumorbiologi Vår 2017
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2017
BMED350 Sirkulasjonsfysiologi Vår 2017
BMED360 In vivo avbildning og fysiologisk modellering Vår 2017
BMED380 Seminarserie Vår 2017
BMED381 Biomedisinsk ernæringsfysiologi Vår 2017
FARM103 Samfunnsfarmasi I Høst 2017
FARM150 Biokjemi Høst 2017
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2017
FARM280 Menneskets fysiologi Høst 2017
FYST333A Musculoskeletal Disorders - Acute, subacute and intermittent conditions Vår 2017
INTH302 Epidemiology Høst 2017
INTH321A Experimental Epidemiology Vår 2017
INTH921 Experimental Epidemiology Vår 2017
KVALI-PROG Avsluttende kasuseksamen ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/ EØS-området Vår 2017
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2017
MED3 Tredje semester medisinstudiet Høst 2017
MED4 Fjerde semester medisinstudiet Vår 2017
MED8 Åttende semester medisinstudiet Vår 2017
MEDOD1 Første semester medisin- og odontologistudiet Høst 2017
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2017
NOM Medisinsk nomenklaturlære Høst 2017
NUCLI351 Klinisk ernæring del 1 Høst 2017
NUCLI355 Pasientkommunikasjon Høst 2017
NUTRANA Menneskets anatomi Høst 2017
NUTRFYS Menneskets fysiologi Høst 2017
OD1ANA Anatomi Høst 2017
OD1FYS Menneskets fysiologi Høst 2017
OD1ORBI1 Oral biologi del 1 Vår 2017
OD1ORBI2 Oral biologi del 2 Vår 2017
OD2RØN Kjeve- og ansiktsradiologi Høst 2017
OD3ALM Allmennodontologi Vår 2017
OD3PED-K4 Pedodonti fjerde studieår Vår 2017
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår Vår 2017
TPBAFORI/II Klinisk innføringskurs del I og II Vår 2017
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2017
TPBAKJE Kjeveortopedi Vår 2017
TPBAMAT Materiallære Vår 2017
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk Høst 2017
TPBAPED/PSY Pedagogikk og psykologi Vår 2017
TPBARØN Røntgenologi Høst 2017
TPBAALM Allmennodontologi Høst 2017
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2017
TVEPS Tverrprofesjonell læring Vår 2017
TVEPS Tverrprofesjonell læring Høst 2017

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2018 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling