Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BINF200 Analyse av biologiske sekvenser og strukturer Høst 2019
BINF200 Analyse av biologiske sekvenser og strukturer
BINF201 Innføring i omics Høst 2019
BINF201 Innføring i omics
BINF305 Systembiologi Høst 2019
BINF305 Systembiologi
BIO101 Organismebiologi 1 Vår 2019
BIO102 Organismebiologi 2
BIO201 Økologi Vår 2019
BIO201 Økologi
BIO201 Økologi
BIO210 Evolusjonsbiologi
BIO213 Marin økologi, miljø og ressurser
BIO250 Palaeoøkologi
BIO309 Marin flora
BIO325 Havforskning
BIO333 Akustiske metoder i fiskeri- og marinbiologi
BIO335 Populasjongenetiske metoder
BIO341 Biodiversitet
ENERGI230 Miljø og energi
GEOF110 Atmosfære-, hav- og klimadynamikk
GEOF211 Numerisk modellering
GEOF220 Fysisk meteorologi
GEOF232 Praktisk meteorologi og oseanografi
GEOF301 Introduksjon til master
GEOF321 Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon
GEOF322 Feltkurs i meteorologi
GEOF334 Fjernmåling i mikrobølgeområdet
GEOF336 Videregående kjemisk oseanografi
GEOF337 Fysisk oseanografi i fjorder
GEOF338 Polar oseanografi
GEOF348 Avansert klimadynamikk
HTEK101 Introduksjon til havmiljø Høst 2019
HTEK101 Introduksjon til havmiljø
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi Høst 2019
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi
INF100 Innføring i programmering Vår 2019
INF100 Innføring i programmering Høst 2019
INF100 Innføring i programmering
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering Vår 2019
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering Høst 2019
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF112 Systemkonstruksjon Vår 2019
INF112 Systemkonstruksjon
INF115 Databaser og modellering Vår 2019
INF115 Databaser og modellering
INF122 Funksjonell programmering Høst 2019
INF122 Funksjonell programmering
INF142 Datanett Vår 2019
INF142 Datanett
INF143 Anvendt kryptografi Høst 2019
INF143 Anvendt kryptografi
INF144 Informasjonsteori Vår 2019
INF144 Informasjonsteori
INF170 Modellering og optimering Høst 2019
INF170 Modellering og optimering
INF214 Multiprogrammering Høst 2019
INF214 Multiprogrammering
INF220 Programvarespesifikasjon Høst 2019
INF220 Programvarespesifikasjon
INF222 Programmeringsspråk Vår 2019
INF222 Programmeringsspråk
INF223 Kategoriteori Vår 2019
INF223 Kategoriteori
INF226 Programvaresikkerhet Høst 2019
INF226 Programvaresikkerhet
INF227 Innføring i logikk Vår 2019
INF234 Algoritmer Høst 2019
INF234 Algoritmer
INF235 Kompleksitetsteori Vår 2019
INF235 Kompleksitetsteori
INF236 Parallell programmering Vår 2019
INF240 Grunnleggende koder Høst 2019
INF240 Grunnleggende koder
INF241 Kvanteinformasjon, kvanteberegning og kvantekryptografi Vår 2019
INF241 Kvanteinformasjon, kvanteberegning og kvantekryptografi
INF242 Informasjonsteori Høst 2019
INF242 Informasjonsteori
INF243 Algebraisk kodeteori Høst 2019
INF243 Algebraisk kodeteori
INF244 Grafbasert kodeteori Høst 2019
INF244 Grafbasert kodeteori
INF247 Introduksjon til kryptoanalyse av symmetriske chiffer Vår 2019
INF250 Dataorientert visuell beregning Vår 2019
INF250 Dataorientert visuell beregning
INF251 Grafisk databehandling Høst 2019
INF251 Grafisk databehandling
INF252 Visualisering
INF264 Innføring i maskinlæring Høst 2019
INF264 Innføring i maskinlæring
INF270 Lineær programmering Høst 2019
INF270 Lineær programmering
INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse Vår 2019
INF281 Innføring i bioinformatisk sekvensanalyse
INF334 Videregående algoritmeteknikker Høst 2019
INF334 Videregående algoritmeteknikker
INF347 Videregående emner/seminar i kryptografi Høst 2019
INF347 Videregående emner/seminar i kryptografi
INF358 Seminar i visualisering
INF367 Utvalgte emner i kunstig intelligens
MAT101 Brukerkurs i matematikk I
MAT102 Brukerkurs i matematikk II Vår 2019
MAT111 Grunnkurs i matematikk I Høst 2019
MAT111 Grunnkurs i matematikk I
MAT112 Grunnkurs i matematikk II Vår 2019
MAT131 Differensiallikninger Vår 2019
MAT211 Reell analyse
MAT212 Funksjoner av flere variable
MAT213 Komplekse funksjoner
MAT221 Diskret matematikk
MAT224 Kommutativ algebra
MAT236 Fourieranalyse Vår 2019
MAT242 Topologi
MAT253 Fluidmekanikk
MAT360 Endelig-element-metoden og områdedekomponering
MAT601 Matematikk for lærere på 8-13.trinn, nivå 1 - del A
MAT621 GeoGebra for lærere i ungdomsskolen
MAT642 Matematikkens historie - matematikken i oldtiden
MAT647 Didaktisk modellering
MATDID230-P Representasjoner, generalisering og abstraksjon i matematikkundervisningen
MATDID240-P Bevis, argumentasjon og problemløsning i matematikkundervisningen
MNF130 Diskrete strukturer Vår 2019
MNF130 Diskrete strukturer
MNF990 Vitenskapsteori med etikk
MOL100 Innføring i molekylærbiologi
MOL200 Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering
MOL201 Molekylær cellebiologi
MOL203 Genstruktur og -funksjon
MOL204 Anvendt bioinformatikk I Høst 2019
MOL210 Lipidbiokjemi: Fra kjemi til sykdom
MOL213 Utviklingsgenetikk Høst 2019
MOL213 Utviklingsgenetikk
MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II Vår 2019
MOL231 Prosjektoppgave i molekylærbiologi
MOL300 Praktisk biokjemi og molekylærbiologi
MOL310 Strukturell Molekylærbiologi Vår 2019
MOL310 Strukturell Molekylærbiologi
MOL320 Biofysikalske metoder for molekylærbiologer Vår 2019
MOL320 Biofysikalske metoder for molekylærbiologer
NATDID210 Læring i naturfagene Høst 2019
NATDID211 Kvalitet i naturfagsundervisningen Høst 2019
NATDID212-P Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis Vår 2019
PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære
PHYS109 Innføring i astrofysikk
PHYS111 Mekanikk 1
PHYS112 Elektromagnetisme I
PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk
PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk
PHYS116 Signal- og systemanalyse
PHYS117 Prosjektoppgave i fysikk
PHYS118 Moderne fysikk I
PHYS119 Moderne fysikk II
PHYSDID220 Tilrettelegging for læring i fysikk Vår 2019
PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk Vår 2019
SDG110 Perspektiver på bærekraftig utvikling
SDG214 FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann
SDG215 FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land
STAT101 Elementær statistikk Høst 2019
STAT101 Elementær statistikk
STAT110 Grunnkurs i statistikk Høst 2019
STAT110 Grunnkurs i statistikk
STAT111 Statistiske metoder Vår 2019
STAT240 Finansteori
STAT292 Prosjektarbeid i statistikk
STATLEARN Statistisk læring

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling