Emne: MAPSYK312 Menneskelige faktorer i operative situasjoner


Tilhører studieprogram (i 2017):


Aktivt fra 2014


Evalueringer: