Studieprogram: BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag
ALLV114 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteraturteori
FIL231 Åpent emne
KVIK100 Innføring i kjønnsstudier
KVIK102 Likestilling og mangfold
KVIK201 Nyere teorier om kjønn og seksualitet Høst 2019

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: