Studieprogram: MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
AHKR300 Forskningsetikk
KUVI301 Fra teori til metode Høst 2019
KUVI303 Kulturvitenskapens kulturhistorie
KUVI304 Kulturvitenskap: Kvalitativ metode og forskningsetikk
KUVI305 Forskning i praksis Vår 2019
KUVI350 Mastergradsoppgave i kulturvitenskap
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: