Studieprogram: MAHF-LING Masterprogram i lingvistikk


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
LING305 Lingvistikk: Moderne grammatisk og semantisk teori
LING306 Eksperimentell psykolingvistikk
LING310 Datalingvistiske modeller og bruksområder Høst 2019
LING311 Metode for språklige mastergrader
LING350 Lingvistikk mastergradsoppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: