Studieprogram: MAHF-TEAT Masterprogram i teatervitenskap


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
TEAT301 Teaterhistorie, historiografi og vitenskapsteori
TEAT302 Teatervitenskap: Prosjektbeskrivelse Høst 2019
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område
TEAT350 Masteroppgave i teatervitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: