Studieprogram: ÅRHF-RELV Årsstudium i religionsvitenskap


Inneholder emner (i 2019):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
RELV101 Hva er religionsvitenskap? Vår 2019
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam Høst 2019
RELV103 Hinduismen, buddhismen og andre asiatiske religioner
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: