Emner: LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk


Tilhører studieprogram (i 2019):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi
ÅRHF-FILO Årsstudium i filosofi

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: