Studieprogram: BAHF-ALLV Bachelorprogram i litteraturvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse Vår 2021
ALLV112 Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken Vår 2021
ALLV113 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag Høst 2021
ALLV114 Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteraturteori
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: