Studieprogram: BAHF-NOLIS Bachelorprogram i nordisk språk og litteraturInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen
NORD100 Innføring i nordistikk
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2021
NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Høst 2021
NOSPAN101 Moderne norsk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: