Studieprogram: BAMN-BINF Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
BINF100 Grunnleggende bioinformatikk
BINF200 Analyse av biologiske sekvenser og strukturer
BINF201 Innføring i omics
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF161 Innføring i data science
INF264 Innføring i maskinlæring
MAT121 Lineær algebra
MNF130 Diskrete strukturer
MOL100 Innføring i molekylærbiologi
MOL201 Molekylær cellebiologi Vår 2021
STAT110 Grunnkurs i statistikk Høst 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: