Studieprogram: BAMN-DSIK Bachelorprogram i informatikk: datasikkerhetInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF113 Innføring i operativsystem
INF140 Introduksjon til datasikkerhet
INF142 Datanett
INF143A Anvendt kryptografi
INF214 Multiprogrammering
INF226 Programvaresikkerhet
MAT121 Lineær algebra
MNF130 Diskrete strukturer
STAT110 Grunnkurs i statistikk Høst 2021

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: