Studieprogram: BASV-SØK Bachelorprogram i samfunnsøkonomiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ECON110 Mikroøkonomiske grunnbegreper og markedsteori
ECON130 Makroøkonomi
ECON140 Matematikk for økonomer
ECON210 Velferd og økonomisk politikk
ECON230 Internasjonal makroøkonomi
ECON240 Statistikk og økonometri
ECON290 Bacheloroppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: