Studieprogram: BATF-IMØ Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ECON110 Mikroøkonomiske grunnbegreper og markedsteori
ECON116 Miljø- og ressursøkonomi
ECON130 Makroøkonomi
ECON210 Velferd og økonomisk politikk
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF140 Introduksjon til datasikkerhet
INF170 Modellering og optimering
MAT121 Lineær algebra
MNF130 Diskrete strukturer
STAT110 Grunnkurs i statistikk Høst 2021
STAT111 Statistiske metoder

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: