Studieprogram: MAHF-FILO Masterprogram i filosofiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
FIL342 Prosjektskisse og metodebruk
FIL343 Forskningsemne i teoretisk filosofi
FIL344 Forskningsemne i praktisk filosofi
FILO350 Filosofi mastergradsoppgave
FILO351 Filosofi mastergradsoppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: