Studieprogram: MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
AHKR300 Forskningsetikk
KUVI301 Fra teori til metode
KUVI302 Forskningsfelt og prosjektutvkiling Vår 2021
KUVI305 Forskning i praksis
KUVI306 Fra innsamling til analyse
KUVI350 Mastergradsoppgave i kulturvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: