Studieprogram: MAHF-RELV Masterprogram i religionsvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
AHKR300 Forskningsetikk
RELV301 Religionsvitenskapelig teori
RELV309 Forskningsmetoder, etikk og prosjektdesign
RELV350 Religionsvitenskap mastergradsoppgave

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: