Studieprogram: MASV-ITØK Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør)Inneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ECON210 Velferd og økonomisk politikk
ECON263 Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomer
ECON310 Mikroøkonomisk analyse
ECON340 Økonometri I
INF140 Introduksjon til datasikkerhet
INF170 Modellering og optimering
INFO132 Innføring i programmering
INFO135 Viderekommende programmering Vår 2021
INFO284 Machine Learning
ITØK101 Mikroøkonomi
MAT111 Grunnkurs i matematikk I Høst 2021
MNF130 Diskrete strukturer
STAT110 Grunnkurs i statistikk Høst 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: