Studieprogram: MASV-MIX Masterprogram i medie- og interaksjonsdesignInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INFO361 Forskningstema i menneske-maskin interaksjon (HCI)
MIX301 Medieteknologi: teori og utvikling
MIX302 Forskningsdesign og feltstudier Vår 2021
MIX350 Masteroppgave i medie- og interaksjonsdesign

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: