Studieprogram: MASV-UJO Masterprogram i undersøkende journalistikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
UJO301 Gravejournalistikkens grunnlag
UJO304 Prosjektdesign
UJO350 Masteroppgave i undersøkende journalistikk Vår 2021

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: