Studieprogram: SPES-ODO Spesialistutdanning i odontologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ODO-GENPA/06 Generell patologi for den odontologiske videreutdanningen
ODO-MACR/06 Hodet og halsens makroskopiske anatomi for den odontologiske videreutdanning

Aktivt fra 2004


Annet:

Studieplan: