Studieprogram: ÅRHF-FRAN Årsstudium i franskInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
FRAN120 Fransk grammatikk 1 Vår 2021
FRAN121 Fransk grammatikk 2 Vår 2021
FRAN122 Innføring i fransk litteratur Vår 2021
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
SEK100 Sammenlignende europeiske kulturstudier
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: