Studieprogram: ÅRMN-INF Årsstudium i informatikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF115 Databaser og modellering
INF170 Modellering og optimering

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: