Studieprogram: ÅRSV-SAPO Årsstudium i sammenliknende politikkInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
SAMPOL100 Examen facultatum - Innføring i sammenliknende politikk
SAMPOL103 Politiske ideologier
SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging
SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati
SAMPOL107 Politisk mobilisering
SAMPOL115 Democracy and Democratization

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: