Studieprogram: ÅRSV-SOS Årsstudium i sosiologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
SOS100A Examen facultatum - invitasjon til sosiologi med fordypningstema
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring

Aktivt fra 2009


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: