Emner: AHKR300 Forskningsetikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-ARK Masterprogram i arkeologi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-ARK Masterprogram i arkeologi
MAHF-HIS Masterprogram i historie Høst 2021
MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap
MAHF-RELV Masterprogram i religionsvitenskap

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: