Emner: ALLV111 Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ALLV Bachelorprogram i litteraturvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ALLV Bachelorprogram i litteraturvitenskap
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: