Emner: AORG213 Helse- og velferdspolitikk - Makt og innflytelse


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AORG Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: