Emner: AORG332 Forskningsdesign


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-AORG Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-AORG Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap
MASV-PUBAD Master's Programme in Public Administration

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: