Emner: ARK213 Fordypning i arkeologisk teori og metode (2)


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ARK Bachelorprogram i arkeologi


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: