Emner: BMED360 In vivo avbildning og fysiologisk modellering


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-MEDBI Masterprogram i biomedisin


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse: