Emner: ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: