Emner: ELMED324 Gynekologisk ultralyd i allmennpraksis


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: