Emner: ENG115 Engelsk fonetikk og fonologiTilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi
ÅRHF-ENG Årsstudium i engelsk

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: