Emner: ENG221 Engelsk lingvistikk: språkhistorie


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ENG Bachelorprogram i engelsk
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: