Emner: FARM250 Analytisk kjemi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi Vår 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi Vår 2021

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: