Emner: FIL251 Bacheloroppgave i filosofi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

Aktivt fra 2013


Annet:

Emnebeskrivelse: