Emner: FIL333 Masteremne i antikkens filosofi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-FILO Masterprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: