Emner: GEO-SD351 Masteroppgave i systemdynamikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-SYSDY Masterprogram i Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging) Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-SYSDY Masterprogram i Systemdynamikk (Modellbasert samfunnsplanlegging) Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: