Emner: HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMD-HESAM Masterprogram i helse og samfunn


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: