Emner: HIS303L Historie: forskningsproblemer og kildearbeid for lektorstudenterTilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: