Emner: ITAL203 Italiensk språk og lingvistikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ITAL Bachelorprogram i italiensk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-ITAL Bachelorprogram i italiensk

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: