Emner: LOG111 Deduksjon og metalogikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: