Emner: MATDID220-P Matematikkdidaktikk 2


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: