Emner: MED9 Niende semester medisinstudiet - Vår 2021
Studiepoeng

27.0

Undervisningsspråk

English

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen, Førde, Haugesund, Stavanger, Uganda

Mål og innhald

Første gang det er undervisning i dette emnet er høsten 2017.

 

2 weeks of introduction in Bergen. Preparations for practical training.

7 weeks of practical skills training. 1 week BUP, 3 weeks gynecology and obstetrics, 3 weeks Paediatrics.

8 weeks of lectures and practical skills Bergen

1 week of preparation and examination Bergen

Læringsutbyte

Learning outcomes 9th Semester Medisin University of Bergen

On completion of 9th Semester the student should have the following learning outcomes defined in terms of knowledge, skills and general competence:

 

Knowledge

Skills

 

 

General competence

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Lectures, bed side teaching, TBL, practical skills, preliminary courses

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Vurderingsformer

6 hour digital written exam

Compulsory assignements during the semester must be approved in order to take the semester exam.

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen i vårsemesteret 2021 bli arrangert som heimeeksamen med karakterskala bestått/ikkje bestått, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7.

Karakterskala

A-F

Grunna utbrotet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen i vårsemesteret 2021 bli arrangert som heimeeksamen med karakterskala bestått/ikkje bestått, med heimel i studietilsynsforskrifta § 2-7.

Vurderingssemester

Spring & fall

Emneevaluering

Every 18 months

Kontaktinformasjon

Studierettleiar:

thea.midtun@uib.no