Emner: MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: