Emner: MEVI350 Masteroppgave i medier og kommunikasjon


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-MEVI Masterprogram i medier og kommunikasjon


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MASV-MEVI Masterprogram i medier og kommunikasjon

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: